Červená kniha květeny jižní části Čech

Novinky Jihočeské pobočky || Zpravodaj jihočeských botaniků || Chánova floristická kartotéka || Nálezová databáze Jihočeské pobočky ČBS — Vratička || Kontakt na Jihočeskou pobočku

 

Červená kniha je komentovaným přehledem nejvýznamnějších druhů cévnatých rostlin jihočeského regionu. Shrnuje znalosti o ohrožených, vyhynulých, nezvěstných nebo nedostatečně prozkoumaných rostlinách, které se podařilo nashromáždit za uplynulých 200 let botanického výzkumu. Je výsledkem několikaleté práce čtyřiceti botaniků z několika univerzit, muzeí, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, Botanického ústavu AV ČR a i několika soukromých botaniků.

Knihu lze zakoupit například v knihovně Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.