Novinky

Knihovna ČBS má do odvolání ZAVŘENO (od 28. 12. 2020)

ilustrační obrázek - knihy s nápisem "do odvolání zavřeno!"

 

V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací a přechodem do 5. stupně protiepidemického systému (PES) je Knihovna ČBS od 28. 12. 2020 až do odvolání zavřena.

Děkujeme za pochopení.

O prodloužení výpůjček můžete žádat e-mailem na adrese knihovnaatbotanospol [dot] cz

Informace členům ČBS - leden 2021

Logo ČBS

 

Vážení členové a příznivci České botanické společnosti, níže naleznete první letošní Informace členům s předběžným programem na následující období.

Vzhledem k epidemické situaci budou tradiční přednášky probíhat opět v on-line prostředí formou videokonferencí. Akce s prezenční účastí jsou plánovány pouze předběžně, není jisté, zda je bude možné v daných termínech v souladu s aktuálně platnými opatřeními realizovat.

Pro aktuální informace, prosím, sledujte naše stránky, případně stránky jednotlivých poboček. Děkujeme za pochopení.

Bryonora 66 (2020)

Obálka časopisu Bryonora 66

 

Vyšlo nové číslo časopisu Bryonora. Celkem je zde zveřejněno sedm příspěvků.

První je ze série zajímavých nálezů vzácných mechorostů ve starých sedimentech a pojednává o rozboru paleoekologických vzorků z lesostepní zóny na Ukrajině, z Českomoravské vrchoviny a z Malých Karpat.

Autoři dalšího článku se zaměřili na průzkum bryoflóry na sochách a dalších instalacích v exteriérech středomoravských měst. Umělecká díla zde ukazují jako sekundářní stanoviště, která jsou zajímavá z kryptogamologického hlediska.

PF 2021

 

Přejeme všem členům a příznivcům České botanické společnosti do nového roku jen to nejlepší — štěstí, zdraví, pohodu i zajímavé botanické nálezy. A těšíme se případně na shledání na některé z akcí ČBS!

PF 2021

 

Jarní setkání Bryologicko-lichenologické sekce, 18.–21. 3. 2021 v Bílých Karpatech

lichenologovoe

Jarní setkání Sekce proběhne ve dnech  18.–21. března 2021 v Bílých Karpatech. Místo ubytování bude Rekreační středisko KORD ve Starém Hrozenkově. Další informace budou na webových stránkách Sekce a hromadným e-mailem. Přihlášky zasílejte do 2. března 2021 na svata [dot] kubesovaatgmail [dot] com.

Na setkání se těší Svaťa Kubešová

Kraj
Zlínský kraj