Novinky

Konference u příležitosti 60. výročí od založení Jihočeské pobočky ČBS - přihlášky do 15. 2.

Logo Jihočeské pobočky ČBS

 

Konference se bude konat ve Vimperku, těšit se můžete na blok přednášek (na téma květena jižních Čech, historie Jihočeské pobočky, jihočeské herbáře, flora Bavorska, projekt květena Šumavy) a na dvě celodenní exkurze na Šumavu a Předšumaví.

Konference se bude konat 7. – 9. června. 2019. Ubytování je zajištěno v hotelu Zlatá hvězda (http://www.hotelzlatahvezda.cz/).

Počet účastníků je omezen a je nutné se přihlásit nejpozději do 15. 2. 2019.

Ještě jedno blahopřání - Janu Květovi k Medaili Josefa Hlávky. maskovh5 Ne 10. 02. 2019 - 16:35

 

Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových každoročně uděluje Medaile Josefa Hlávky pro nestory a významné osobnosti české vědy a umění (jako uznání jejich celoživotního díla). V loňském roce byl mezi oceněnými i Jan Květ, botanik a ekolog proslavený zejména výzkumem mokřadů. Gratulujeme!

Jiří Sádlo získal medaili Vojtěcha Náprstka. Gratulujeme! maskovh5 So 09. 02. 2019 - 08:24

 

Čestné ocenění za zásluhy o popularizaci vědy tentokrát putovalo k rukám Jiřího Sádla, svérázného botanika z AV ČR, autora či spoluautora mnoha knih a článků zejména o krajině a vegetaci. Gratulujeme!

Preslia 90/4 (2018)

Obálka - Preslia 90/4

V dalším čísle časopisu Preslia čtenáři naleznou čtyři příspěvky. První uvádí popis nového hybridního taxonu, pcháče Cirsium ×sudae (C. carniolicum × C. greimleri). Byl popsán na základě čtyř jedinců, kteří vykazovali intermediární habitus. Autoři je nalezli v Ennstalských Alpách, kde se oba rodičovské druhy mohou potkávat. Rozbor morfologických znaků i analýza velikosti genomu nasvědčovala hybridnímu původu, nicméně pro potvrzení identity rodičovských taxonů bylo přistoupeno také k použití molekulární analýze AFLP.

Zprávy ČBS 53/2 (2018)

Obálka Zpráv ČBS 53/2

Zprávy ČBS s číslem 53/2 přináší jednak floristické články, komentované fytocenologické snímky a personalia, jednak sborník příspěvků z konference ČBS na téma “Flóra a vegetace antropogenních stanovišť”, která proběhla v Praze ve dnech 25. až 26. listopadu 2017.

Setkání ke studiu vzácných a ohrožených druhů

Pracovní skupina pro ochranu přírody při ČBS vás zve na 8. ročník Tematické setkání ke studiu vzácných a ohrožených druhů naší květeny, které se uskuteční ve dnech, 10. až 12. dubna 2019 v CHKO Bílé Karpaty ve Vápenkách.

Informace členům - leden 2019 Romana Štěpánková St 23. 01. 2019 - 14:07

V přiloženém souboru naleznete letošní první Informace členům s pozvánkami na akce ústředí i poboček ČBS.

 

Seminář u příležitosti 90. narozenin prof. Jana Jeníka

 

Všechny zájemce z řad členů ČBS, studentů PřF UK i široké veřejnosti zveme na mimořádný seminář, který se uskuteční dne 28. ledna v Krajinově posluchárně (Benátská 433/2,128 00 Nové Město). Bude věnován tématům, která jsou spjata s osobností letošního jubilanta, čestného člena ČBS pana profesora Jana Jeníka.

Těšit se můžete na následující příspěvky: