Novinky

Konference ČBS - předběžný program a přihláška

Ilustrační foto - Brno - Černovická pískovna

Konference ČBS na téma Ekologie a evoluce rostlin na antropogenních stanovištích střední Evropy se uskuteční v Praze ve dnech 25. - 26.11.2017. Níže naleznete předběžný program konference a přihlášku na ni. Přihlášku na konferenci zasílejte e-mailem na adresu sekretariátu ČBS sekretariat [at] botanospol.cz

Bryonora 59 (2017)

Obálka - Bryonora 59 (2017)

 

59. číslo Bryonory seznamuje čtenáře prostřednictvím komentovaných seznamů s lichenoflorou Moravského krasu, vrchu Sedlo v Českém středohoří, či NPP Kaňk u Kutné hory. Dále zde nalezneme článek o nových nálezech druhů žluté skupiny rodu Rhizocarpon na území ČR.

Co se týče bryologických příspěvků, první z nich je věnován epifytickým mechům v městském prostředí Bratislavy. Další pak druhům z lokalit diametrálně odlišných - jedná se o pozoruhodné nálezy rašeliníků Západních Karpat.

Pozvánka na setkání Vzácné druhy, 11.-13.9.2017

Ilustrační obrázek - Orchis purpurea - foto L. Hrouda

Přijměte pozvání na již 7. ročník Tematického setkání ke studiu vzácných a ohrožených druhů naší květeny, které se letos uskuteční ve dnech 11. až 13. září 2017 ve Vysoké Lípě na rozhraní NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce. 

Do hájů a kavylových stepí - NPR Úhošť

Severočeská botanická exkurze.

Vedoucí: R. Fišer

Sraz účastníků je 27.5. v 10.00 v obci Zásada u Rašovic u autobusové zastávky. Z Kadaně pěšky 4 km nebo auty.

Trasa: po červené turistické značce do NPR Úhošť, Meziříčským údolím k Brodcům a pak jižní strání nahoru, návrat do Zásady. Délka podle počasí a zájmu 5 až 10 km. Na organizaci exkurze se spolupodílí CHKO Slavkovský les.

Botanická exkurze do zajímavých pražských brownfieldů ohrožených zánikem Romana Štěpánková Út 16. 05. 2017 - 13:21

27. 5. 2017. Botanická exkurze do zajímavých pražských brownfieldů ohrožených zánikem.

Vedoucí Jan A. Šturma.

Sraz v 9:00 na tram. zastávce Nákladové nádraží Žižkov (v ulici Olšanská ještě před křižovatkou směrem z centra).

Trasa: žižkovské nákladové nádraží - libeňská prostranství - Rohanské ostrovy - nádraží Praha-Bubny - letenská pláň - bývalý Stalinův pomník - nádraží Praha-Dejvice - Smíchovské nádraží

Podhorské vlhké louky v CHKO Brdy - botanická exkurze do okolí Vranovic
Myosotis stenophylla - ilustrační obrázek - foto L. Hrouda
Romana Štěpánková St 10. 05. 2017 - 10:58

20. 5. 2017. Podhorské vlhké louky v CHKO Brdy a možnosti jejich zachování.

Vedoucí Petr Karlík a Ruda Hlaváček

Uvidíme nejzachovalejší fragmenty zdejších luk opečovávané ručním kosením a budeme je moci porovnat s konvenčně obhospodařovanými rozsáhlými plochami a s loukami dlouhodobě ležícími ladem. Exkurzi pořádá pracovní skupina ochrany přírody ČBS ve spolupráci se správou CHKO Brdy.

Velká hora, Mokrý vrch a Doutnáč - botanická exkurze do Srbska
ilustrační obrázek - foto Z. Heilková
Romana Štěpánková Pá 05. 05. 2017 - 07:41

13. 5. 2017. Velká hora, Mokrý vrch a Doutnáč.

Vedoucí: Tomáš Tichý

Odjezd vlakem 8818 v 8:17 z Prahy Hlavního nádraží do Srbska. Vedoucí přistoupí v Dobřichovicích.
Čekají vás šipákové lesostepi, dubohabřiny, suché a skalní trávníky s druhy Dracocephalum austriacum, Lathyrus pannonicus subsp. collinus, Myosotis stenophylla, Orchis purpurea, Crepis praemorsa, Iris aphylla, Prunus fruticosa, Bupleurum longifolium.

Návrat vlakem ze Srbska.

Nekrásným Krasem z Chýnice do Chotče - botanická exkurze
Ilustrační obrázek - foto J. Zámečník
Romana Štěpánková Čt 27. 04. 2017 - 12:17

6. 5. 2017. Nekrásným Krasem z Chýnice do Chotče. Křoviny, stepi a lesy, staré mlýny.

Vedoucí Jaroslav Vojta.

Sraz v 9:15 až 9.37 na zastávce autobusu Chýnice, Pod Radnicí (do Chýnice se dostanete např. z Prahy busem 301 ze stanice Luka, nebo některým jiným autobusem ze Zličína). Pak necestou do Chotče (snad se podaří zajistit návštěvu Mlýna u Veselých). Terénně poměrně náročná exkurze. Budeme se často prodírat křovím.