Novinky

Konference ČBS, Brno 2020 - přihláška příspěvku
ilustrační obrázek PR Milá, foto R. Hamerský
Romana Štěpánková Po 30. 03. 2020 - 10:44

Ve dnech 28. 11. – 29. 11. 2020 se uskuteční v Brně v areálu Univerzitního kampusu v Bohunicích (Kamenice 5) pracovní konference ČBS na téma Velkoplošná ochrana a obnova biodiverzity.

Kraj
Jihomoravský kraj
Konference ČBS - Brno 2020
Obnovená louka Vojšice,  © I. Jongepierová
Romana Štěpánková Po 10. 02. 2020 - 14:20

 

Téma: Velkoplošná ochrana a obnova biodiverzity.

Konference se uskuteční o víkendu 28. – 29. 11. 2020 v Brně ve spolupráci se Slovenskou botanickou společností, AOPK ČRMU Brno.

Přípravný výbor: I. Jongepierová, P. Pešout, R. Hamerský, K. Řehounková, R. Hédl, E. Šmerdová a L. Tichý

Kraj
Jihomoravský kraj
Floristický kurz ČBS - Znojmo 2020
logo ČBS
Romana Štěpánková Po 30. 03. 2020 - 10:55

 

Floristický kurz ČBS Znojmo (Jihomoravský kraj) 5. 7. – 11. 7. 2020

Kurz organizačně zajišťuje Jihomoravská pobočka ČBS ve spolupráci s NP Podyjí a ústředím ČBS, organizují P. Dřevojan, L. Reiterová a V. Grulich.

Kraj
Jihomoravský kraj

Informace členům ČBS - březen 2020

Logo ČBS

 

Vážení členové a příznivci České botanické společnosti, níže naleznete březnové Informace členům s programem akcí ČBS na následující období (přehled viz také v kalendáři).

Připravené jsou tradiční cykly exkurzí, floristické kurzy i další akce, bohužel, vzhledem k opatření vlády k výskytu koronaviru v ČR není jisté, bude-li možné všechny uskutečnit.

City Nature Challenge 2020: Praha & Brno

City Nature Challenge 2020: Praha & Brno - pozvánka

 

Stejně jako v uplynulých letech, i letos se koná soutěž, jejímž cílem je zaznamenat co nejvíc pozorování živých organismů na území velkých měst, City Nature Challenge.

Vedle Prahy, kde je koordinátorem soutěže Národním muzeum, se letos nově zapojí i Brno, zde soutěž zaštiťuje Hvězdárna a planetárium Brno.

Kraj
Jihomoravský kraj
Praha
Preslia 92/1 (2020)
Obálka - Preslia 92/1
maskovh5 So 14. 03. 2020 - 12:00

 

V časopise Preslia s číslem 92/1 naleznou čtenáři čtyři příspěvky.

První je věnován dubohabřinám (řád Carpinetalia betuli). Autoři článku si kladou za cíl vymezit hlavní typy této vegetace a dále vytvořit pro každý z takových typů formální definici založenou na metodě Cocktail. Součástí práce bylo také zjištění hlavních ekologických faktorů, které určují proměnlivost této středoevropské lesní vegetace. 

Jarní bryologicko-lichenologické setkání v Bílých Karpatech je ZRUŠENO
Ilustrační obrázek - šurpek odchylný (Orthotrichum anomalum) pod lupou
maskovh5 So 14. 03. 2020 - 08:06

 

Jarní setkání ve dnech 2.– 5. dubna 2020 se kvůli prevenci šíření nákazy COVID19 ruší. Pracovně se návštěva Bílých Karpat odkládá na podzim 2020.

Děkujeme za pochopení.

 

Kraj
Zlínský kraj
Článek o konferenci ČBS na stránkách časopisu Živa
obálka časopisu Živa 1/2020 (https://ziva.avcr.cz/2020-1/)
maskovh5 Pá 13. 03. 2020 - 20:41

 

V časopise Živa s číslem 1/ 2020 si můžete přečíst článek Patrika Mráze o konferenci České botanické společnosti. Konference proběhla tradičně na podzim, ve dnech 30. listopadu až 1. prosince 2019, tématem byly “Botanické sbírky a databáze a jejich využití”.

AOPK hledá botanika - koordinátora monitoringu evropsky významných druhů rostlin
logo AOPK
maskovh5 Ne 08. 03. 2020 - 20:35

 

Agentura ochrany přírody a krajiny hledá botanika na jednu z klíčových pozic. Jedná se o koordinaci monitoringu a sledování stavu populací evropsky významných druhů rostlin.

Bližší informace na přiloženém letáku a na stránkách AOPK.