Novinky

Kampaň na výkup botanicky cenné Hájkovy slati slaví úspěch

Ilustrační foto - PR Zbytka

 

Tzv. Hájkova slať, botanicky cenná lokalita v rámci rezervace Zbytka, bude v rukou ČSOP. Díky kampani, o které jsme informovali i na našem webu, se podařilo nastřádat na její výkup. Dle stránek ZO ČSOP JARO Jaroměř již stačí jen vyřídit formality a začít revitalizovat!

Bryonora 60 (2017)
Obálka časopisu Bryonora 60
maskovh5 Út 09. 01. 2018 - 08:19

 

Zprávy ČBS 52/2
Obálka Zpráv ČBS 52/2
maskovh5 Út 09. 01. 2018 - 08:07

Nové číslo Zpráv ČBS přináší několik příspěvků věnovaných floristice, dále pak zajímavé fytocenologické snímky či historicko-bibliografické pojednání v sekci "Forum".

Výsledky floristického kurzu ČBS v Prachaticích
Obálka přílohy Zpráv ČBS 2017/1
maskovh5 Út 09. 01. 2018 - 07:52

 

Výsledky z floristického kurzu v Prachaticích, který se uskutečnil ve dnech 8. až 13. července 2012, představuje příloha Zpráv ČBS 2017/1. Přináší tak souhrn nálezů z exkurzí, které směřovaly do fytogeografických podokresů Volyňské, Prachatické, Libínské a Chvalšinské Předšumaví, okrajově zasáhly do fytochorionu Budějovická pánev a severní části fytochorionu Hornovltavská kotlina.

Publikace je k dostání v sekretariátu ČBS za cenu 110 Kč.

Nový červený seznam ohrožených druhů cévnatých rostlin ČR
Obálka 35. čísla časopisu Příroda - Červený seznam ohrožených druhů ČR
maskovh5 Pá 08. 12. 2017 - 13:51

 

Pět let po vydání posledního českého červeného seznamu ohrožených druhů cévnatých rostlin byla publikována nová aktualizovaná verze. 
Krom toho, že postihuje změny, jaké s sebou přináší vývoj přírody, resp. vývoj stavu ohrožených druhů na našem území, je zde poprvé použita klasifikace podle standardních kritérií a kategorií IUCN. Díky těmto standardům tak umožňuje celosvětové, případně mezinárodní srovnání, a to i mezi různými taxonomickými nebo ekologickými/funkčními skupinami.

Proběhla konference ČBS věnovaná antropogenním stanovištím
Konference ve Velké geologické posluchárně, PřF UK
maskovh5 Po 04. 12. 2017 - 15:44

Ve dnech 25. až 26. listopadu 2017 proběhla konference České botanické společnosti, která byla věnována ekologii a evoluci rostlin na antropogenních stanovištích střední Evropy. Program sestavili Z. Lososová, J. Medvecká, O. Mudrák, P. Kovář, J. Pergl a K. Prach. Celkem bylo předneseno 28 přednášek.

Jindřich Prach: Jezerní krajina Třeboňska – paleoekologické čtení vývoje prostředí od poslední doby ledové
Třeboňská jezera a jejich současné analogie (© Jindřich Prach)
maskovh5 St 22. 11. 2017 - 08:37

 

Co v dnešní krajině je výsledek lidské činnosti a je nové a co zde je tisíce let?

Na příkladu Třeboňska, kde se kombinuje botanické, paleoekologické, geologické, geomorfologické, archeologické a všelijaké další bádání, nám autor přednášky ukáže, co a jak lze o minulé krajině a ekosystémech zjistit.

Lenka Hájková, Jan David Reitschläger & Tomáš Vráblík: Fenologická pozorování v Českém hydrometeorologickém ústavu (ČHMÚ) a jejich využití
Ilustrační obrázek - habr obecný (Carpinus betulus)
maskovh5 Ne 05. 11. 2017 - 12:20

 

Fenologie se zabývá sledováním nástupu každoročně se opakujících významných vývojových fází živých organismů v průběhu roku. Na území ČR má tento obor více než stoletou tradici, která je spjata s ČHMÚ, jehož pracovníci se soustavně věnují fenologickému pozorování volně rostoucích rostlin. Vedle informací důležitých např. pro alergiky taková data přináší možnost studovat klimatickou změnu, či verifikovat výsledky dálkového průzkumu Země.

Tomáš Vencálek: Dřeviny v zahradách i krajině východní Číny
Ilustrační obrázek - davidia listencová (Davidia involucrata)
maskovh5 Pá 03. 11. 2017 - 21:34

 

Další přednáška podzimního přednáškového cyklu ČBS nás zavede na cestu do "Říše středu".

Aktuální program konference České botanické společnosti

Níže naleznete aktualizovaný program konference České botanické společnosti, která se uskuteční ve dnech 25. až 26. listopadu 2017 v Praze na Albertově.

Svoji účast na konferenci potvrďte vyplněním a zasláním účastnické přihlášky, která je ke stažení zde.