Novinky

Exkurze za včelníky na Haknoveckých skalách v NPR Karlštejn maskovh5 Čt 03. 05. 2018 - 08:58

 

Exkurze do jižního okolí Žehuňského rybníka maskovh5 Út 17. 04. 2018 - 10:02

 

Exkurze kaňonem Vltavy v okolí Živohošti maskovh5 Út 17. 04. 2018 - 08:59

 

Další z jarních exkurzí ČBS bude směřovat do Středního Povltaví (fytoregion 41.), konkrétně do okolí Živohoště, kterým nás provedou Jiří Malíček a Rudolf Hlaváček.

Exkurze do PR Zbytka maskovh5 Út 17. 04. 2018 - 08:58

 

Exkurze povede do oblasti, která se díky veřejné sbírce na přelomu loňského a letošního roku stala majetkem ČSOP. Zveme všechny, kteří se na vykoupení lokality podíleli, ať již finančně, či propagací, a samozřejmě i ty, co se podílet nemohli, alespoň fandili a drželi palce, a zajímají se o zdejší přírodu a její ochranu.

Petr Pyšek: Makroekologie rostlinných invazí – co ukazují nové databáze?

Ilustrační obrázek - koláž složená z fotografií invazních druhů © Daniel Nickrent

 

Přednáška se zaměří na současné trendy ve studiu rostlinných invazí. Ukáže, jak globální data, která máme v současnosti k dispozici, přispívají k pochopení historických procesů výměny rostlin mezi kontinenty. A bude se zabývat také zkoumáním mechanismů, které určují současné rozšíření rostlin mimo jejich původní areály.

Chcete-li se dozvědět více o invazích v celosvětovém měřítku, neváhejte a navštivte přednášku, která proběhne v budově Katedry botaniky PřF UK (Benátská 2, Praha 2) v Krajinově posluchárně.

Exkurze na písčiny dolního Polabí maskovh5 Út 17. 04. 2018 - 07:51

 

Botanické exkurze Západočeské pobočky ČBS
Orchis purpurea - foto L. Hrouda
Romana Štěpánková Po 16. 04. 2018 - 07:44

Srdečně vás zveme na západočeské botanické exkurze, jejich program je ke stažení níže.

Úterý 15. 5. 2018:  Za vstavačem obecným mezi Hradcem a Stodem / vede Jiří Sladký (tel.: 728 496 065, e-mail: spechackovaatzcm [dot] cz).

Exkurze do Chuchelského háje (v rámci projektu City Nature Challenge) maskovh5 Út 10. 04. 2018 - 13:36

 

Exkurzi s poetickým názvem “Rostlinnou říší” pořádá Národní muzeum v Praze v rámci projektu City Nature Challenge. Zájemce zavede do Chuchelského háje. Více informací naleznete na stránkách Národního muzea.

Vedoucí exkurze: Otakar Šída