Novinky

Konference "Species-rich grasslands in the Palaearctic - a treasure without economic value?" (Rakousko, Graz)

Logo EDGG

 

Konference na téma “Species-rich grasslands in the Palaearctic — a treasure without economic value?” proběhne ve dnech 29. 5. až 1. 6. v rakouském Grazu (v prostorách botanické zahrady). Na ni navazující třídenní exkurze pak bude směřovat na Slovinsko.

28. ledna proběhl seminář u příležitosti 90. narozenin prof. Jana Jeníka.

přednáška prof. Jana Jeníka

 

Semináře u příležitosti 90. narozenin prof. Jana Jeníka se zúčastnilo více jak 90 zájemců.

Zazněly zde přednášky na řadu témat, kterým se jubilant, botanik, lesník a krajinný ekolog v jedné osobě věnoval, případně inspiroval ostatní k jejich výzkumu. Prezentace jsou k nahlédnutí na samostatné stránce zde.

V sekci “Galerie” pak naleznete několik fotografií z akce. 

Konference u příležitosti 60. výročí od založení Jihočeské pobočky ČBS - přihlášky do 15. 2.

Logo Jihočeské pobočky ČBS

 

Konference se bude konat ve Vimperku, těšit se můžete na blok přednášek (na téma květena jižních Čech, historie Jihočeské pobočky, jihočeské herbáře, flora Bavorska, projekt květena Šumavy) a na dvě celodenní exkurze na Šumavu a Předšumaví.

Konference se bude konat 7. – 9. června. 2019. Ubytování je zajištěno v hotelu Zlatá hvězda (http://www.hotelzlatahvezda.cz/).

Počet účastníků je omezen a je nutné se přihlásit nejpozději do 15. 2. 2019.

Ještě jedno blahopřání - Janu Květovi k Medaili Josefa Hlávky.

 

Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových každoročně uděluje Medaile Josefa Hlávky pro nestory a významné osobnosti české vědy a umění (jako uznání jejich celoživotního díla). V loňském roce byl mezi oceněnými i Jan Květ, botanik a ekolog proslavený zejména výzkumem mokřadů. Gratulujeme!

Preslia 90/4 (2018)

Obálka - Preslia 90/4

V dalším čísle časopisu Preslia čtenáři naleznou čtyři příspěvky. První uvádí popis nového hybridního taxonu, pcháče Cirsium ×sudae (C. carniolicum × C. greimleri). Byl popsán na základě čtyř jedinců, kteří vykazovali intermediární habitus. Autoři je nalezli v Ennstalských Alpách, kde se oba rodičovské druhy mohou potkávat. Rozbor morfologických znaků i analýza velikosti genomu nasvědčovala hybridnímu původu, nicméně pro potvrzení identity rodičovských taxonů bylo přistoupeno také k použití molekulární analýze AFLP.

Zprávy ČBS 53/2 (2018)

Obálka Zpráv ČBS 53/2

Zprávy ČBS s číslem 53/2 přináší jednak floristické články, komentované fytocenologické snímky a personalia, jednak sborník příspěvků z konference ČBS na téma “Flóra a vegetace antropogenních stanovišť”, která proběhla v Praze ve dnech 25. až 26. listopadu 2017.

Setkání ke studiu vzácných a ohrožených druhů

Pracovní skupina pro ochranu přírody při ČBS vás zve na 8. ročník Tematické setkání ke studiu vzácných a ohrožených druhů naší květeny, které se uskuteční ve dnech, 10. až 12. dubna 2019 v CHKO Bílé Karpaty ve Vápenkách.