Novinky

Ohlédnutí za setkáním 11. - 13. září 2017 ve Vysoké Lípě

Exkurze na náplavy řeky Labe. Foto Jitka Štěrbová

Jednoduché ohlédnutí v číslech by mohlo vypadat následovně.

  • 53 účastníků
  • 18 příspěvků 
  • 5 zvolených členů výborů 
  • 2 exkurze
  • 1 založená pracovní skupina

To není vůbec špatná bilance.

Za celý organizační tým děkujem všem, za jejich aktivní účast, v konání těchto setkání určitě budeme pokračovat. 

Prezentace ze setkání

Jarní exkurze do okolí Prahy

Botanická exkurze - ilustrační foto

Níže naleznete program 28. cyklu jarních exkurzí ČBS a katedry botaniky PřF UK Praha do okolí Prahy. Všichni zájemci z řad členů ČBS, studentů botaniky i široké veřejnosti jsou srdečně zváni!

7. 4. 2018 – Za mechy, lišejníky a cévnatými rostlinami do údolí Radotínského potoka. Vede Z. Palice, Z. Soldán a P. Špryňar.

Pladias - Databáze české flóry a vegetace

Pladias ilustrační obrázek

Po čtyřech letech příprav na Ústavu botaniky a zoologie PřF Masarykovy univerzity, v Botanickém ústavu AV ČR a na Katedře botaniky PřF Jihočeské univerzity byly spuštěny webové stránky Pladias — Databáze české flóry a vegetace http://www.pladias.cz/

Databáze obsahuje:

Jan Frouz: Úloha interakcí mezi rostlinami a půdou během sukcese na výsypkách

Ilustrační obrázek - výsypka (c) J. Frouz

 

Další přednáška jarního přednáškového cyklu ČBS a PřF UK nás zavede pod povrch, do půdy. Rostliny v ní nejen rostou a čerpají z ní živiny, ale také ji zpětně ovlivňují. Zejména prostřednictvím produkce opadu a svými kořeny. Některé důsledky těchto procesů jsou takřka okamžité, jiné pozorovatelné až v průběhu času. Typickým příkladem jsou změny nejrůznějších parametrů půd.

Kristýna Šemberová: Role celogenomové duplikace v diferenciaci polyploidních zvonků z okruhu Campanula rotundifolia agg. v České a Slovenské republice.

Ilustrační obrázek - Campanula rotundifolia agg. (© K. Šemberová)

 

Druhá z letošních pražských přednášek pořádaných ČBS a PřF UK představí otázky aktuálně řešené na místní katedře botaniky. Její autorka, Kristýna Šemberová, nás seznámí s problematikou zvonků z okruhu Campanula rotundifolia agg. v ČR.