Den fascinace rostlinami v Botanické zahradě PřF UK


Den fascinace rostlinami oslavíme společně s Přírodovědeckou fakultou PřF UK v pátek 17. května. Těšit se můžete na program v Botanické zahradě PřF UK (Na Slupi 16, Praha 2). Od 9.30 do 16.30 zde naleznete stánky, u kterých se dozvíte spoustu zajímavostí ze světa rostlin. Mezi nimi bude i jeden věnovaný České botanické společnosti. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Akce je vhodná pro školní skupiny (hlavně středoškolské) i pro individuální zájemce všech věkových kategorií a je zcela zdarma.

Pro podrobnosti viz pozvánku na stránce https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/den-fascinace-rostlinami-2024.

banner: Den fascinace rostlinami 2024