Novinky Západočeské pobočky

Exkurze Západočeské pobočky ČBS v roce 2017

Exkurze Západočeské pobočky ČBS v roce 2017

Sobota 20. 5. 2017:  Od Radčic k Sylvánu / vede Sylvie Pecháčková (e-mail: spechackova [at] zcm.cz)

Sraz na zastávce Náves Radčice v 9:10 (bus 57 odjíždí z Hlavního nádraží v 8:55). Pracovní exkurze po trase plánovaného západního obchvatu Plzně, navazující na předešlý průzkum. Členitý terén. Konec podle počasí a zájmu průzkumníků, pravděpodobně na Košutce, nebo u Globusu.

Botanické přednášky Plzeň - jaro 2017

Výroční schůze Západočeské pobočky ČBS – v sobotu 4. 3. 2017, 9:30, následuje přednáška Mgr. Přemysla Tájka ze Správy CHKO Slavkovský les na téma Zajímavé floristické nálezy v západních Čechách, začátek přednášky od 11:30 v přednáškovém sále hlavní budovy Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2.

Středa 22. 3. 2017: 16:30 Voda ztracená a vrácená aneb revitalizace rašelinišť a drobných toků na Šumavě. / přednášející: RNDr. Ivana Bufková, Ph.D., Správa NP a CHKO Šumava