Ohlédnutí za City Nature Challenge 2024


Devátý ročník City Nature Challenge proběhl ve dnech 26. až 29. dubna. Celkem se zúčastnilo 690 měst z celého světa. Více jak 83 tisíc pozorovatelů vyfotografovalo přes 2,4 milionu organismů pourčovaných do 65,7 tisíc druhů.

Jen v České republice bylo pozorování bezmála 46 tisíc, z toho 34 561 patřilo rostlinám (celkem 1162 druhů). Vedly mezi nimi druhy běžné a snadno poznatelné (na prvních příčkách se umístil rozrazil rezekvítek spolu se sedmikráskou chudobkou a kopřivou dvoudomou), nicméně zaznamenány byly i méně nápadné rostliny. Mezi nimi třeba ptačinec rumištní (Stellaria ruderalis), druh popsaný teprve v roce 2019 (Lepší a kol.: Stellaria ruderalis, a new species in the Stellaria media group from central Europe), nebo k nám občasně zavlékaný druh prlina východní (Lycopsis orientalis) nalezený na Palackého náměstí. V případě druhého ze jmenovaných jde historicky teprve o druhý doložený záznam z Prahy (předchozí je z roku 1980). 

Pro přehled všech pozorování viz stránku projektu na portále iNaturalist.org https://www.inaturalist.org/projects/city-nature-challenge-2024-ceska-republika


K doprovodnému programu pak stejně jako v předchozích letech patřil Víkend otevřených dveří v Kroužkovací stanici Národního muzea. Mezi stánky partnerů projektu jste v sobotu 27. 4. mohli navštívit i ten náš a vysoutěžit si drobnou odměnu, koupit si pexeso či časopis Botanika nebo si prohlédnout knihy, na kterých se autorsky podíleli naši členové. Ve stejný den proběhla u příležitosti City Nature Challenge i exkurze do jednoho z botanicky nejcennějších území Prahy, údolí Dalejského potoka.

Organizátorům City Nature Challenge, i všem, kteří navštívili některou z akcí, nebo se aktivně podíleli na mapování městské přírody, děkujeme a těšíme se na další ročník.

fotografie z Víkendu otevřených dveří v Kroužkovací stanici Národního muzea 2024
stánek České botanické společnosti na Víkendu otevřených dveří v Kroužkovací stanici Národního muzea
fotografie z Víkendu otevřených dveří v Kroužkovací stanici Národního muzea 2024
Náš stůl zdobily placky a vystřihovánka s motivem rostliny roku i živé květiny, které posloužily při kvízu pro návštěvníky.