Exkurze podél Dalejského potoka za botanickými klenoty Prahy

Datum události
Kraj

Sraz: v 9:00 na autobusové stanici Řeporyjské náměstí (možnost využít autobusy od metra ve Zličíně nebo v Motole).

Exkurze zřejmě botanicky nejcennějším územím Prahy s pestrou škálou geologického podloží (vápence, břidlice, basalty a jiné vyvřelé horniny). Exkurze je pořádaná v rámci akce City Nature Challenge.

Ukončení exkurze okolo 15 hodiny na metru v Nových Butovicích.

Vedoucí exkurze: Michal Štefánek

Lokalita