Novinky

Exkurze do Chuchelského háje (v rámci projektu City Nature Challenge)

 

Exkurzi s poetickým názvem “Rostlinnou říší” pořádá Národní muzeum v Praze v rámci projektu City Nature Challenge. Zájemce zavede do Chuchelského háje. Více informací naleznete na stránkách Národního muzea.

Vedoucí exkurze: Otakar Šída

Přednáška Lubomíra Hroudy (23. 4. 2018) na téma "Mezi Atlantikem a Levantou – 25 let studentských botanických exkurzí napříč Evropou" se nekoná!

 

Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Následující přednáška pražského přednáškového cyklu ČBS a PřF UK, na kterou vás tímto zveme, proběhne dle programu dne 14. května. Téma “Makroekologie rostlinných invazí – co ukazují nové databáze?” nám představí Petr Pyšek.

 

Exkurze za mechy, lišejníky a cévnatými rostlinami do údolí Radotínského potoka

 

První z 28. cyklu jarních exkurzí pořádaných Českou botanickou společností a Katedrou botaniky PřF UK proběhne v sobotu 7. dubna. Spolu s vedoucími, kterými jsou Zdeněk Palice, Zdeněk Soldán a Pavel Špryňar, se vydáme po rozmanitých vápencových biotopech (skalní stepi, teplomilné trávníky, lesy) v údolí Radotínského potoka. 

Helena Štorchová: Druhová radiace rostlin na příkladech ze Severní Ameriky. Opravdu víme, jak vznikají nové druhy?

Ilustrační obrázek - Calypso bulbosa, příklad cirkumpolárně rozšířeného druhu © Helena Štorchová

 

V Severní Americe existují druhově bohaté rody, které na území Eurasie nenajdeme. Jiné rody obývají celou severní polokouli, ale druhově se rozrůznily jen na jednom kontinentě. Setkáme se i s konzervativci, kteří se drží jedné šablony a nerady speciují, byť rostou na několika světadílech. Ke vzniku nových druhů vedou různé cesty, my známe jen některé z nich.

Helena Štorchová ve své přednášce, na kterou tímto všechny srdečně zveme, přiblíží dosud přehlíženou roli rozmnožovacích způsobů (zejména gynodiécie, která je obecně málo známa) při vzniku nových druhů.

Exkurze do Botanické zahrady v Tróji 30. května 2018

Písčina v Botanické zahradě hlavního města Prahy

Pod vedením Vlastika Rybky si v Botanické zahradě hlavního města Prahy prohlédneme zejména biotopy ohrožených druhů rostlin v přírodním řešení, především rašeliniště a písčinu. Těšit se můžete  na ukázky dalších aktivit zaměřených na ochranu genofondu a představení rozvojových plánů do dalších let. Podíváme se i na vzácnosti tropické přírody.

 

Sraz ve středu 30. května u severního vchodu do zahrady z ulice K Pazderkám v 16:30.

https://mapy.cz/s/2vndV

Medzinárodná konferencia "Ochrana prírody v praxi 2018" v Nitre

 

Cíle projektu jsou více než velkolepé — vedle vzájemné výměny praktických poznatků a zkušeností v oboru ochrany přírody se snaží ukázat možnost všestranné vzájemné spolupráce mezi vědci, ochranáři (jak ze státního tak neziskového sektoru), tak s firmami a širokou veřejností z různých odvětví. Do jaké míry se je podaří naplnit, zůstává otázkou, každopádně program složený převážně z exkurzí na cenné lokality s představením prováděných opatření zní slibně a neměl by zůstat bez povšimnutí nikoho, kdo se zajímá o ochranu přírody v středoevropském kontextu.