Novinky

Nejen na ostružiny do Homolských lesů

Ilustrační obrázek - ostružiník (Rubus sp.)

 

Vedoucí: Martin a Petr Lepší

Sraz na autobusové (MHD) zastávce Litvínovice, Šindlovy Dvory, Náves po příjezdu autobusu č. 16 v 8:29 (odjezd ze zastávky Nádraží v 8:18). Návrat ze zastávky Litvínovice, Mokré, Točna v 14:39, 16:05 nebo 18:08. Svačinu, terénní obuv a nůžky s sebou!

Program podzimních exkurzí Jihočeské pobočky ČBS viz na webu, či v pdf příloze.

Z Prachatic přes Frantoly a údolím Zlatého potoka do Vitějovic

 

První z podzimního cyklu botanických exkurzí Jihočeské pobočky ČBS a Katedry botaniky Přf JU.

Vedoucí: Jan Šuspa Lepš

Odjezd autobusem (na Vimperk) do Prachatic (8:45 autobus z Českých Budějovic), odtud po modré do Frantol do údolí Zlatého potoka, a údolím Zlatého potoka do Vitějovic (odtud odjezd busem do ČB v 17:31 (18:20 v ČB). Lupu a buřty s sebou.

Přednáškový cyklus Brno - podzim 2017

Ilustrační foto - Brno

Zveme vás na podzimní botanické přednášky, které se konají v Brně v Bohunickém kampusu PřF MU od 16 hodin. Program přednášek v pdf je ke stažení níže.

5. 10. 2017

Jakub Těšitel: Evoluční ekologie parazitických rostlin. (Veřejná habilitační přednáška)

12. 10. 2017

Vít Grulich: Botanické postřehy ze střední a jižní Itálie.

Přednáškový cyklus Praha - podzim 2017

Ilustrační foto - budova katedry botaniky PřF UK Praha

Zveme vás na přednášky České botanické společnosti, které se konají v Praze, v Krajinově posluchárně katedry botaniky PřF UK v Benátské ulici čp. 2 od 17.15 hodin. Program v pdf je ke stažení níže.

23.10.        B. Mandák: O vzniku druhů skupiny Chenopodium album

30.10.        P. Bogusch: Zajímavá společenstva bezobratlých živočichů na hálkách na rákosu obecném

                  a jak jim pomoci

6.11.          V. Taraška: Blamáž prstnatce plamatého: co na sebe prozradil a co stále tají?

Konference ČBS - předběžný program a přihláška

Ilustrační foto - Brno - Černovická pískovna

Konference ČBS na téma Ekologie a evoluce rostlin na antropogenních stanovištích střední Evropy se uskuteční v Praze ve dnech 25. — 26.11.2017. Níže naleznete předběžný program konference a přihlášku na ni. Přihlášku na konferenci zasílejte e-mailem na adresu sekretariátu ČBS sekretariatatbotanospol [dot] cz

Kampaň na výkup botanicky cenné Hájkovy slati

Ilustrační foto - PR Zbytka

 

Hájkova slať (zatím neoficiální jméno pro slatinou louku v Přírodní rezervaci Zbytka), je proslulá např. výskytem violky vyvýšené (Viola elatior), škardy ukousnuté (Crepis praemorsa), či huseníku lučního (Arabis nemorensis). Zároveň je však smutným příkladem toho, jak cenné lokality mizí z naší krajiny.