10. ročník tematického setkání ke studiu vzácných a ohrožených druhů - přihláška


Tradiční, v pořadí již desáté, Tématické setkání ke studiu vzácných a ohrožených druhů proběhne ve dnech 18. až 20. září 2024 v CHKO Beskydy. Základem setkání bude představení projektů jednotlivých účastníků z různých tematických okruhů – výzkum vzácných druhů, problematika managementu vzácných druhů a jejich lokalit, záchranné programy – a následná diskuze či výměna zkušeností mezi účastníky z různých institucí (univerzity, výzkumné ústavy, státní ochrana přírody, nevládní organizace). Součástí programu budou také exkurze.

Předběžný program a další informace jsou ke stažení zde (.pdf). Za rozeslání pozvánky dalším případným zájemcům předem děkujeme.


Přihlásit se můžete prostřednictvím interaktivního formuláře. (https://forms.gle/vhpJW4P97etYuP6T7), a to do 24. května 2024.


 vratička měsíční (Botrychium lunaria), foto L. Borkovcová; prstantec májový (Dactylorhiza majalis), foto: M. Popelářová, převzato z  foto: https://www.ms-cbs.cz/_zpravy/zmsp_9/ZMSPCBS_2020-9-29-33.pdf

Fotografie rostlin z lokalit, kam budou směřovat exkurze v rámci setkání: vratička měsíční (Botrychium lunaria) na hřebeni u Bumbálky, blízko hranic se Slovenskem, foto L. Borkovcová; prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) na podmáčené louce u osady Salajka. foto: M. Popelářová. Převzato z článku: Exkurze po zajímavých bezlesých enklávách aneb Z bláta do louže kolem Smradlavé (ms-cbs.cz)

Případné dotazy organizačního charakteru směřujte na Annu Šlechtovou (anna [dot] slechtovaatgmail [dot] com (anna[dot]slechtova[at]gmail[dot]com), 777 189 085), k příspěvkům a obsahu na Zuzanu Münzbergovou (zuzmunatnatur [dot] cuni [dot] cz (zuzmun[at]natur[dot]cuni[dot]cz)), k exkurzím na Veroniku Kalníkovou (veronika [dot] kalnikovaatnature [dot] cz (veronika[dot]kalnikova[at]nature[dot]cz)), dotazy věcného charakteru směřujte na Handrije Härtela (handrij [dot] hartelatgmail [dot] com (handrij[dot]hartel[at]gmail[dot]com)).

Akci organizuje Pracovní skupina pro ochranu přírody České botanické společnosti ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Botanickým ústavem AV ČR a Přírodovědeckou fakultou UK.