Tématická setkání ke studiu vzácných a ohrožených druhů

O Pracovní skupině pro ochranu přírody || Novinky Pracovní skupiny pro ochranu přírody || Kontakt

Výstupy studia vzácných a ohrožených druhů nalézají uplatnění například při přípravě a provádění monitoringu, záchranných programů či optimalizaci managementu chráněných území. Problematika vázající se k těmto tématům je řešena jak v rámci státní ochrany přírody, tak ve výzkumných pracovištích a na universitách.

Nedostatek příležitostí sdílet poznatky a praktické zkušenosti z oboru napříč institucemi v roce 2005 vedl k prvnímu setkání lidí věnujících se vzácným a ohroženým druhům naší květeny.

Od té doby jsou Tématická setkání ke studiu vzácných druhů pořádána pravidelně, od roku 2019 je formálně zajišťuje Pracovní skupina pro ochranu přírody při ČBS, nabízí prostor pro představení jednotlivých projektů i neformální výměnu zkušeností, informací a navázání spolupráce.

Přehled dosud uskutečněných setkání:

rok konání místo
2005 CHKO Moravský kras, na okraji Macochy
2006 Lhotka u Mělníka
2007 Lomy u Kunžaku
2009 Sedmihorky u Karlovic
2012 Oldřichov v Hájích
2016 Sedmihorky u Karlovic
2017 Vysoká Lípa
2019 Vápenky v Bílých Karpatech
2022 Úštěk
2024 Bílá

(Kromě prvního setkání naleznete po odkliknutí názvu místa konání program nebo informace o proběhlé akci, jednotlivé prezentace z let 2017 až 2022 jsou archivovány, jsou k dispozici na vyžádání.)