Novinky

Preslia 90/4 (2018)

Obálka - Preslia 90/4

V dalším čísle časopisu Preslia čtenáři naleznou čtyři příspěvky. První uvádí popis nového hybridního taxonu, pcháče Cirsium ×sudae (C. carniolicum × C. greimleri). Byl popsán na základě čtyř jedinců, kteří vykazovali intermediární habitus. Autoři je nalezli v Ennstalských Alpách, kde se oba rodičovské druhy mohou potkávat. Rozbor morfologických znaků i analýza velikosti genomu nasvědčovala hybridnímu původu, nicméně pro potvrzení identity rodičovských taxonů bylo přistoupeno také k použití molekulární analýze AFLP.

Zprávy ČBS 53/2 (2018)

Obálka Zpráv ČBS 53/2

Zprávy ČBS s číslem 53/2 přináší jednak floristické články, komentované fytocenologické snímky a personalia, jednak sborník příspěvků z konference ČBS na téma “Flóra a vegetace antropogenních stanovišť”, která proběhla v Praze ve dnech 25. až 26. listopadu 2017.

Setkání ke studiu vzácných a ohrožených druhů

Pracovní skupina pro ochranu přírody při ČBS vás zve na 8. ročník Tematické setkání ke studiu vzácných a ohrožených druhů naší květeny, které se uskuteční ve dnech, 10. až 12. dubna 2019 v CHKO Bílé Karpaty ve Vápenkách.

Seminář u příležitosti 90. narozenin prof. Jana Jeníka

 

Všechny zájemce z řad členů ČBS, studentů PřF UK i široké veřejnosti zveme na mimořádný seminář, který se uskuteční dne 28. ledna v Krajinově posluchárně (Benátská 433/2,128 00 Nové Město). Bude věnován tématům, která jsou spjata s osobností letošního jubilanta, čestného člena ČBS pana profesora Jana Jeníka.

Těšit se můžete na následující příspěvky:

PF 2019

 

Přejeme všem členům a příznivcům České botanické společnosti pohodové prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce.

PF 2019

 

Proběhla cytometrická konference ČBS

Letošní konference České botanické společnosti byla věnována průtokové cytometrii. Děkujeme přípravnému výboru za její organizaci i všem přednášejícím za přednesené příspěvky.

Několik fotografií z konference naleznete v galerii, část prezentací k přednáškám a sborník abstraktů je zde.

Další konference ČBS, tradičně pořádaná koncem listopadu (datum ještě upřesníme), bude na téma “Botanické sbírky a databáze a jejich využití”.

Petr Koutecký: Floristické a vegetační postřehy z Haliče

Ilustrační obrázek (© Petr Koutecký)

 

Cestovatelská přednáška na základě exkurzí PřF JU v letošním a PřF UK v loňském roce.

Jak vypadá krajina a rostliny v severním předhůří Karpat na západní Ukrajině a v jihovýchodním Polsku?

Navštívíme hřeben Karpat tvořící jižní hranici Haliče a mozaiku teplomilných doubrav, lesostepí a stepí i mokřadní lokality (slatiny i rašeliniště mezi písečnými dunami) severně od Karpat. Průvodcem nám bude Petr Koutecký.