Novinky

Seminář u příležitosti 90. narozenin prof. Jana Jeníka

 

Všechny zájemce z řad členů ČBS, studentů PřF UK i široké veřejnosti zveme na mimořádný seminář, který se uskuteční dne 28. ledna v Krajinově posluchárně (Benátská 433/2,128 00 Nové Město). Bude věnován tématům, která jsou spjata s osobností letošního jubilanta, čestného člena ČBS pana profesora Jana Jeníka.

Těšit se můžete na následující příspěvky:

PF 2019

 

Přejeme všem členům a příznivcům České botanické společnosti pohodové prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce.

PF 2019

 

Cena Neuron za botaniku. A hned 2×. Gratulujeme! maskovh5 Čt 06. 12. 2018 - 20:23

Prestižní ocenění Neuron letos zamířilo mezi botaniky. Cena za významný vědecký objev putovala k rukám Petra Pyška z Botanického ústavu AV ČR a Filip Kolář z PřF UK získal Cenu Neuron pro mladé nadějné vědce. Oběma gratulujeme!

Proběhla cytometrická konference ČBS maskovh5 Po 03. 12. 2018 - 14:55

Letošní konference České botanické společnosti byla věnována průtokové cytometrii. Děkujeme přípravnému výboru za její organizaci i všem přednášejícím za přednesené příspěvky.

Několik fotografií z konference naleznete v galerii, část prezentací k přednáškám a sborník abstraktů je zde.

Další konference ČBS, tradičně pořádaná koncem listopadu (datum ještě upřesníme), bude na téma “Botanické sbírky a databáze a jejich využití”.

Petr Koutecký: Floristické a vegetační postřehy z Haliče

Ilustrační obrázek (© Petr Koutecký)

 

Cestovatelská přednáška na základě exkurzí PřF JU v letošním a PřF UK v loňském roce.

Jak vypadá krajina a rostliny v severním předhůří Karpat na západní Ukrajině a v jihovýchodním Polsku?

Navštívíme hřeben Karpat tvořící jižní hranici Haliče a mozaiku teplomilných doubrav, lesostepí a stepí i mokřadní lokality (slatiny i rašeliniště mezi písečnými dunami) severně od Karpat. Průvodcem nám bude Petr Koutecký.

Gabriela Šrámková: Karpatské evoluční příběhy dvou divokých příbuzných huseníčku

huseníček (Arabidopsis) © G. Šrámková

 

Čím jsou významné Karpaty ve vztahu ke středoevropské květeně? Jak ovlivnily rostlinstvo při a po poslední době ledové? A jak nám pomáhá odpovědět na tyto otázky čtení v DNA rostlin? To vše i více na příkladu dvou zástupců rodu Arabidopsis, jejichž výzkum momentálně zažívá velký rozkvět.

Přednáška se koná v Krajinově posluchárně Katedry botaniky PřF UK Praha, Benátská 2, Praha 2.

Pozvánku na přednášku v pdf formátu naleznete níže.

AOPK zve botaniky ke spolupráci na mapováni biotopů
logo AOPK
maskovh5 Čt 22. 11. 2018 - 14:38

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zve botaniky, aby se zapojili do aktualizace mapování biotopů.

Data z mapování biotopů poskytla informace pro vymezení evropsky významných lokalit, slouží také jako důležitý zdroj údajů o vegetačním pokryvu celé republiky (více informací v přiloženém souboru níže, či v článku zde).

Pozvánka na akce Západočeské pobočky ČBS

 

V prvním čtvrtletí roku 2019 se uskuteční několik akcí Západočeské pobočky ČBS, na které tímto všechny zájemce srdečně zveme.

23.1.   V. Melichar: Flóra a vegetace NPR Rolavská vrchoviště se zaměřením na nejvzácnější druhy rostlin (přednáška začíná v 16.30) 
16. 2.

Výroční schůze Západočeské pobočky ČBS (začátek v 9.30)

Petr Karlík & Ivan Větvička: Starček úzkolistý – nebezpečný cizokrajný krasavec

Ilustrační obrázek: porost Senecio inaequidens na nádraží Bubny (© Petr Karlík)

 

Starček úzkolistý (Senecio inaequidens) se na našem území vyskytuje teprve od roku 1997. Od té doby se tento jihoafrický druh zabydlel na kilometrech náspů železničních tratí, okrajů dálnic a v mnoha opuštěných průmyslových areálech.

Jaká přináší rizika? Ohrožuje botanicky cenné lokality? Máme kvůli němu přestat jíst med? Máme se strachovat o játra svých býložravých miláčků? Pokud je odpověď alespoň na některou z otázek ano, pak je čas na akci!