Zpráva z první exkurze za rostlinou roku 2024


První z exkurzí, které mají za cíl lokality rostliny roku 2024, proběhla 4. května 2024. Směřovala do okolí Brouskova mlýna, na louky v nivě řeky Stropnice. A jak se vydařila? Zúčastnilo se jí celkem 7 lidí. Kosatec sibiřský (Iris sibirica), ač se v tu dobu hledal poměrně špatně, nalezli na víceméně očekávaných místech (viz mapka níže). V době návštěvy sice nekvetl, jeho populace je zde nicméně poměrně silná, čítá minimálně desítky trsů.

mapka s vyznačením lokalit kosatce sibiřského ověřených dne 4. 5. 2024 (mapy.cz)

Program exkurzí za rostlinou roku 2024 naleznete na stránce https://botanospol.cz/cs/rostlina_roku-2024_exkurze.