Den botanických zahrad: 22. května


Botanic Gardens Day slaví na den biodiverzity v Austrálii a na Novém Zélandu. Unie botanických zahrad ČR se rozhodla, že se k jeho oslavě přidají i botanické zahrady v České republice.

V zahradách budou připraveny akce pro veřejnost, jejichž cílem je seznámit návštěvníky s činností botanických zahrad, jejich sbírkami i významem pro uchování přírodního a kulturního dědictví. Program akcí naleznete na stránce https://www.ubzcr.cz/.

Např. v Botanické zahradě AV ČR bude připraveno provázení po sbírkách, k vidění zde budou oba druhy kosatců, které letos mapujeme, a nadto celá řada dalších (http://www.ibotky.cz/clanky/akce-v-zahrade/363-den-botanickych-zahrad.h…).