Z výprav za rostlinou roku 2023 (článek v časopise Živa)


Ohlédnutí za rostlinou roku 2023, kterou byl kociánek dvoudomý, naleznou čtenáři v kulérové příloze časopisu Živa s číslem 2/2024.

Celý článek je ke stažení na webových stránkách časopisu: https://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/z-vyprav-za-rostlinou-roku-2023.pdf


Pro rok 2024 byl zvolen rostlinou roku kosatec sibiřský (Iris sibirica). Exkurzí s cílem navštívit jeho lokality je naplánováno celkem 6, jejich přehled naleznete na stránce https://botanospol.cz/cs/rostlina_roku-2024_exkurze. Zároveň je i letos součástí akce mapování.