Biosmršť 2024 (24. až 26. května)

Kontaktní osoba
Kateřina Štajerová
Kontaktní e-mail

banner Biosmršť 2024

Stejně jako v loňském roce, i letos proběhne mapování invazních druhů zvané Biosmršť. Akce je pořádána v rámci projektu Alien CSI BioBlitz. Mapování nepůvodních druhů bude probíhat v několika evropských zemích současně, a to ve dnech 24. až 26. května 2024.

Cílem je zdokumentovat výskyt vybraných nepůvodních druhů napříč Českou republikou. Rostlin bylo pro letošek vybráno 15. Oproti předchozímu ročníku došlo k několika změnám. Vedle druhů, jako je bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum), byl nově zařazen např. rozchodník španělský (Sedum hispanicum). řeřišnice srtnatá (Cardamine hirsuta), klejicha hedvábná (Asclepias syriaca), a také kosatec krvavý (Iris sanguinea), východoasijský protějšek letošní rostliny roku, na který se zaměřuje i další mapovací projekt České botanické společnosti.

Kompletní seznam všech druhů mapovaných v rámci Biosmršti 2024 naleznete na stránce https://www.biosmrst.cz/seznam-druhu/.

Platformou pro sdílení pozorování je portál iNaturalist.org (https://www.inaturalist.org/projects/biosmrst-2024), pakliže si naleznete čas, organizátoři budou vděční jak za aktivní zapojení se do mapování, tak za verifikaci nahraných údajů.

Hlavními organizátory jsou vědci z Botanického ústavu AV ČR a z Výzkumného ústavu rostlinné výroby. Česká botanická společnost je jedním z partnerů akce.