Biosmršť 2023 (26. až 28. května)

Kontaktní osoba
Kateřina Štajerová (Botanický ústav AV ČR)
Kontaktní e-mail

Pod pojmem BioBlitz se skrývá krátkodobé mapování druhové rozmanitosti, do kterého se zapojuje široká veřejnost. Příkladem takové akce může být City Nature Challenge, kterou z našich stránek již znáte (https://botanospol.cz/cs/node/6961), nebo právě Biosmršť, projekt zaměřený na mapování nepůvodních druhů, do kterého se ČBS jako partnerská organizace zapojuje letos poprvé.

Cílem je zdokumentovat výskyt vybraných nepůvodních druhů rostlin a živočichů napříč Českou republikou, s důrazem na zvláště chráněná území. Mapování v rámci zastřešujícího projektu Alien CSI Bioblitz bude probíhat v několika evropských zemích současně, a to v termínu od 26. do 28. května.

Na seznamu pro ČR jsou jak etablované invazní druhy, například bolševník velkolepý, který je i v tzv. Unijním seznamu, tak druhy, které zplaňovat teprve začínají, a, ač u nás zatím nepůsobí významnější problémy, mají na základě pozorování z jiných zemí vysoký invazní potenicál, příkladem může být komule Davidova (Buddleja davidii). V seznamu jsou pak i takové, v jejichž případě ještě zplanění v ČR nebylo vůbec zaznamenáno, ale lze je očekávat, jako je kapsovec americký (Lysichiton americanus), další druh ze zmíněného Unijního seznamu.

Celkem pro mapování bylo vybráno 18 druhů rostlin:

Druhy rostlin mapované v rámci akce Biosmršť (https://biosmrst.cz/), všechny snímky jsou převzaty z úložiště Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/) - 1 až 3Druhy rostlin mapované v rámci akce Biosmršť (https://biosmrst.cz/), všechny snímky jsou převzaty z úložiště Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/) 4-6Druhy rostlin mapované v rámci akce Biosmršť (https://biosmrst.cz/), všechny snímky jsou převzaty z úložiště Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/) 7-9Druhy rostlin mapované v rámci akce Biosmršť (https://biosmrst.cz/), všechny snímky jsou převzaty z úložiště Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/) 10-12

Druhy rostlin mapované v rámci akce Biosmršť (https://biosmrst.cz/), všechny snímky jsou převzaty z úložiště Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/) 13-15

Druhy rostlin mapované v rámci akce Biosmršť (https://biosmrst.cz/), všechny snímky jsou převzaty z úložiště Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/) 16-18

Úplný seznam sledovaných druhů naleznete na https://iasbioblitz.creaf.cat/sites/default/files/2023-05/BIOSMRST_2023…. Pro zaznamenání pozorování lze využít aplikaci iNaturalist známou již z City Nature Challenge, pro další informace navštivte stránky projektu https://biosmrst.cz/.

V příloze je také leták, který můžete dál šířit.

Příloha Velikost
Biosmršť 2023 - leták (.pdf) 5.48 MB