Doc. RNDr. Viera Feráková, CSc. (22. 7. 1938 – 2. 6. 2023) – blahoslavená dáma slovenské botaniky