Kontakty na Zprávy ČBS

Knihovna || Knihy || Časopis Bryonora || Časopis Preslia || Časopis Zprávy ČBS || Časopisy poboček || Cena Josefa Holuba

Nové články v časopise Zprávy ČBS || O časopisu Zprávy ČBS || Kontakty na Zprávy ČBS || Pokyny pro autory Zpráv ČBS

V současné době pracuje redakční rada ve složení: Karel Boublík, Jiří Brabec (zástupce vedoucího redaktora), Tomáš Černý (výkonný redaktor), Jiří Hadinec, Zdenka Hroudová, Jindřich Chrtek (vedoucí redaktor), Zdeněk Kaplan, Ján Kliment, Zbigniew Szeląg a Otakar Šída. Jazykovou revizi anglických textů zajišťuje Jan W. Jongepier.