Chlupáčky (rod Pilosella) chráněné krajinné oblasti Jeseníky

Autor/autoři
Radek Štencl, Jindřich Chrtek, Olga Rotreklová, Siegfried Bräutigam
Abstrakt

Středoevropská pohoří představují centra diverzity rodu chlupáček (Pilosella). Autoři článku se zaměřili na oblast Hrubého Jeseníku, kde v průběhu let 2018-2022 zaznamenali při terénním průzkumu celkem dvaadvacet druhů. Sedm z nich patří mezi základní druhy, jmenovitě jde o chlupáček oranžový (Pilosella aurantiaca), ch. Bauhinův (P. bauhini), ch. trsnatý (P. caespitosa), ch. chocholičnatý (P. cymosa), P. zední (P. officinarum), ch. oněžský (P. onegensis) a ch. úzkolistý (P. piloselloides). Patnáct druhů je pak vedlejších (intermediárních), konkrétně ch. vidličnatý (P. brachiata), ch. rolní (P. erythrochrista), ch. výběžkatý (P. flagellaris), ch. květnatý (P. floribunda), ch. hnědočerný (P. fuscoatra), ch. klubkatý (P. glomerata), ch. pojizerský (P. iserana), ch. šlahounový (P. macrostolona), ch. dlouhokvětý (P. piloselliflora), ch. modrozelený (P. polymastix), ch. pruský (P. prussica), ch. chluponohý (P. scandinavica), ch. Schultesův (P. schultesii), ch. výběžkatý (P. stoloniflora) a ch. Zizův (P. ziziana).

Tři druhy, ch. hnědočerný (P. fuscoatra), ch. chluponohý (P. scandinavica) a ch. výběžkokvětý (P. stoloniflora), byly z dané oblasti doloženy poprvé. Navíc zde byl poprvé na území České republiky zaznamenán výskyt hybridních taxonů, kříženců P. aurantiaca × P. onegensis a P. officinarum × P. onegensis.

Celkově autoři podávají přehled o čtyřiadvaceti druzích (a dvou křížencích) Hrubého Jeseníku. Výskyt z oblasti dříve udávaných druhů, chlupáčku myší ouško (Pilosella lactucella) a ch. Körnickova (P. koernickeana) se nepodařilo ověřit. V případě druhu ch. bičovitého (P. calomastix) je výskyt sporný.

K vybraným taxonům je uveden komentář k taxonomii a biologii. Diskutována je i prostorová a časová dynamika rozšíření jednotlivých druhů ve studované oblasti.

Rubrika
Rok
2022
Ročník
57
Číslo
2
Stránka
177