Hrubý Jeseník

Mech Anoectangium aestivum v Čechách
Autor/autoři
Zdeněk Pilous
digitalis Út 21. 07. 2020 - 15:30
Časopis
Rok
1995
Ročník
15
Číslo
6
Stránka
6

Genetická diverzita vrby bylinné (Salix herbacea L.) ve Vysokých Sudetech

Autor(ka)
Ševčík, Jan
Rok
2012
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.
Poznámky a/nebo abstrakt

jiné jméno autora: Jan Lukavský