Hrubý Jeseník

Genetická diverzita vrby bylinné (Salix herbacea L.) ve Vysokých Sudetech Zuzana Mruzíková Čt 01. 11. 2018 - 07:06
Autor(ka)
Ševčík, Jan
Rok
2012
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.
Poznámky a/nebo abstrakt

jiné jméno autora: Jan Lukavský

Krátkodobé změny subalpínské a alpínské vegetace po ukončení antropogenních zásahů v Hrubém Jeseníku. Zuzana Mruzíková Pá 21. 04. 2017 - 01:02
Autor(ka)
Chmelinová, Barbora
Rok
2013
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.
Výzkum vlivu borovice kleče na hydrologickou bilanci v Hrubém Jeseníku. Zuzana Mruzíková Pá 21. 04. 2017 - 00:26
Autor(ka)
Korvasová, Veronika
Rok
2016
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav.