revize herbářových dokladů

První nález včelníku drobnokvětého (Dracocephalum parviflorum) v České republice
Autor/autoři
Jiří Danihelka
maskovh5 Čt 05. 09. 2019 - 22:05
Rok
2019
Ročník
54
Číslo
1
Stránka
1

Genetická diverzita vrby bylinné (Salix herbacea L.) ve Vysokých Sudetech

Autor(ka)
Ševčík, Jan
Rok
2012
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.
Poznámky a/nebo abstrakt

jiné jméno autora: Jan Lukavský