revize herbářových dokladů

Genetická diverzita vrby bylinné (Salix herbacea L.) ve Vysokých Sudetech

Autor(ka)
Ševčík, Jan
Rok
2012
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.
Poznámky a/nebo abstrakt

jiné jméno autora: Jan Lukavský

Rozšíření druhu Hieracium sabaudum v České republice. Zuzana Mruzíková Pá 17. 03. 2017 - 10:07
Autor(ka)
Strnadová, Petra
Rok
2007
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.