invazní druhy

Výskyt kolotočníku ozdobného (Telekia speciosa) na území CHKO Orlické hory.

Autor(ka)
Pechová, Renata
Rok
2018
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra botaniky a fyziologie rostlin.
Poznámky a/nebo abstrakt

jiné jméno autorky: Renata Rolejčková