ruderální vegetace

Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko
Autor/autoři
Václav Mahelka, Bohumil Mandák, Kateřina Bímová
maskovh5 Po 08. 10. 2018 - 16:04
Rok
2002
Ročník
37
Číslo
2
Stránka
171
Synantropní flóra a vegetace odvalů Dolu Staříč III – Chlebovice a Strážnice. Zuzana Mruzíková Út 28. 03. 2017 - 19:35
Autor(ka)
Lvončík, Samuel
Rok
2003
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie.