ruderální vegetace

Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojemsku. Zuzana Mruzíková Út 14. 03. 2017 - 20:05
Autor(ka)
Žáková, Kristýna
Rok
2009
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Xerotermní flóra a vegetace zářezů železniční trati Veselí nad Moravou – Vrbovce. Zuzana Mruzíková Ne 05. 03. 2017 - 23:21
Autor(ka)
Dřevojan, Pavel
Rok
2010
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.