diverzita

Variabilita vegetace dubohabrových lesů na jemné škále Zuzana Mruzíková Pá 05. 01. 2018 - 19:29
Autor(ka)
Macek, Martin
Rok
2009
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.

Vliv osevních směsí a pozemkových úprav na travino-bylinná společenstva v NP Podyjí.

Autor(ka)
Klíma, Tomáš
Rok
2016
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie.