diverzita

Vliv monokulturního lesního hospodaření na biodiverzitu rostlin v krajině. Zuzana Mruzíková So 06. 01. 2018 - 17:36
Autor(ka)
Němeček, Jakub
Rok
2009
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.
Vliv pastvy koní na druhové složení vegetace. Zuzana Mruzíková Pá 05. 01. 2018 - 18:14
Autor(ka)
Bartoš, Michael
Rok
2008
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.

Vliv osevních směsí a pozemkových úprav na travino-bylinná společenstva v NP Podyjí.

Autor(ka)
Klíma, Tomáš
Rok
2016
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie.