diverzita

Faktory určující druhovou diversitu a druhové složení bývalých polí ve Slavkovském lese. Zuzana Mruzíková So 06. 01. 2018 - 19:14
Autor(ka)
Procházka, Tomáš
Rok
2009
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.
Diverzita a biogeografie protistních organismů. Zuzana Mruzíková Čt 28. 09. 2017 - 18:08
Autor(ka)
Ryšánek, David
Rok
2010
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.

Vliv osevních směsí a pozemkových úprav na travino-bylinná společenstva v NP Podyjí.

Autor(ka)
Klíma, Tomáš
Rok
2016
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie.