funkční znaky rostlin

Variabilita listových znaků SLA a LDMC vybraných druhů rostlin České republiky.

Autor(ka)
Findurová, Anna
Rok
2018
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Poznámky a/nebo abstrakt

Tato diplomová práce se zabývá funkčními znaky rostlin. Pozornost byla zaměřena na listové znaky, které poskytují údaje o schopnosti rostlinného druhu využít zdroje na stanovišti. Hlavním cílem diplomové práce bylo změřit listové znaky SLA s LDMC pro minimálně 100 druhů rostlin. Změřené hodnoty SLA a LDMC jednotlivých druhů byly srovnány s jejich ekologickými nároky.