kompetice

Populační biologie Puccinellia distans v okolí pozemních komunikací. Zuzana Mruzíková So 06. 01. 2018 - 18:57
Autor(ka)
Paulerová, Barbora
Rok
2008
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.
Fenotypové změny rostlinných kořenů závislé na nepřímém působení interagujících jedinců. Zuzana Mruzíková So 06. 01. 2018 - 17:43
Autor(ka)
Sečka, Radek
Rok
2009
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.
Procesy určující míru stability sympatrického výskytu různých cytotypů v populacích rostlin. Zuzana Mruzíková Pá 05. 01. 2018 - 17:11
Autor(ka)
Nedomová, Anežka
Rok
2013
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.
Ekologické a evoluční procesy v primární kontaktní zóně cytotypů chrastavce rolního (Knautia arvensis agg.) Zuzana Mruzíková Út 02. 01. 2018 - 18:51
Autor(ka)
Hanzl, Martin
Rok
2010
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.