herbivorie

Frekvence samic v populacích gynodioecického druhu Cirsium heterophyllum (Asteraceae). Zuzana Mruzíková St 08. 03. 2017 - 13:25
Autor(ka)
Kubová, Michaela
Rok
2016
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.