Borhidiho indikační hodnoty

Gynodioecie u Cirsium brachycephalum. Zuzana Mruzíková Ne 05. 03. 2017 - 23:27
Autor(ka)
Prokešová, Helena
Rok
2011
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Jak prostředí a parazitace ovlivňují frekvenci samic v populacích gynodioecického druhu Cirsium brachycephalum (Asteraceae)? Zuzana Mruzíková Ne 05. 03. 2017 - 11:53
Autor(ka)
Prokešová, Helena
Rok
2013
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.