faktory prostředí

Faktory určující druhovou diversitu a druhové složení bývalých polí ve Slavkovském lese. Zuzana Mruzíková So 06. 01. 2018 - 19:14
Autor(ka)
Procházka, Tomáš
Rok
2009
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.
Posouzení vlivu výsadeb kleče (Pinus mugo) na přirozenou vegetaci arkto-alpinské tundry Hrubého Jeseníku. Zuzana Mruzíková Čt 20. 04. 2017 - 22:04
Autor(ka)
Lešková, Martina
Rok
2009
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.
Ekologie epifytů z čeledi Orthotrichaceae (Bryophyta) podél toku Bystřice. Zuzana Mruzíková Čt 20. 04. 2017 - 21:35
Autor(ka)
Poklembová, Petra
Rok
2011
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.