faktory prostředí

Faktory určující druhovou diversitu a druhové složení bývalých polí ve Slavkovském lese. Zuzana Mruzíková So 06. 01. 2018 - 19:14
Autor(ka)
Procházka, Tomáš
Rok
2009
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.
Vztah rozšíření invazních druhů rostlin ke zvolenným charakteristikám prostředí podél vybraných říčních toků. Zuzana Mruzíková Čt 20. 04. 2017 - 20:47
Autor(ka)
Lingrová, Hana
Rok
2013
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.