měření pH

Ekologické nároky epipelických rozsivek. Zuzana Mruzíková Pá 21. 04. 2017 - 14:45
Autor(ka)
Galetová, Jiřina
Rok
2009
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.
Rastlinné spoločenstvá pastvín a lúk v Strážovských vrchoch. Zuzana Mruzíková Pá 21. 04. 2017 - 13:00
Autor(ka)
Cachovanová, Lucia
Rok
2010
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.
Společenstva mechorostů na náplavech a březích řeky Moravy. Zuzana Mruzíková Pá 21. 04. 2017 - 01:30
Autor(ka)
Šimková, Vendula
Rok
2012
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.
Průzkum řasových společenstev na mokřadní lokalitě Vojšické louky. Zuzana Mruzíková Čt 20. 04. 2017 - 23:02
Autor(ka)
Habartová, Zuzana
Rok
2015
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra biologie.
Ekologické nároky epipelických rozsivek. Zuzana Mruzíková Čt 20. 04. 2017 - 21:42
Autor(ka)
Galetová, Jiřina
Rok
2007
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.
Historické a současné rozšíření rosnatky okrouhlolisté Drosera rotundifolia v karpatské části Moravy. Zuzana Mruzíková Čt 20. 04. 2017 - 19:11
Autor(ka)
Plánka, Václav
Rok
2013
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.
Minerotrofní rašeliniště Českomoravské vrchoviny: srovnání historických a současných dat. Zuzana Mruzíková Pá 17. 03. 2017 - 10:43
Autor(ka)
Horodyská, Eliška
Rok
2006
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. Zuzana Mruzíková Pá 17. 03. 2017 - 10:11
Autor(ka)
Veselá, Irena
Rok
2007
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Poznámky a/nebo abstrakt

Jiné jméno autorky: Irena Axmanová

Vegetace rašelinišť a mokřadních luk vojenského prostoru Boletice. Zuzana Mruzíková Pá 17. 03. 2017 - 09:44
Autor(ka)
Effmertová, Jitka
Rok
2007
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.