obsah vápníku

Vegetace rašelinišť a mokřadních luk vojenského prostoru Boletice. Zuzana Mruzíková Pá 17. 03. 2017 - 09:44
Autor(ka)
Effmertová, Jitka
Rok
2007
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Společenstva rostlin a plžů lučních stanovišť: analýza vzájemných vztahů a vlivu vybraných faktorů prostředí. Zuzana Mruzíková Út 14. 03. 2017 - 18:45
Autor(ka)
Dvořáková, Jana
Rok
2009
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.