fytocenologické snímky

Lze z fytocenologických dat rozpoznat příčiny invaze kolotočníku ozdobného (Telekia speciosa, Asteraceae) v Orlických horách? Zuzana Mruzíková Pá 22. 02. 2019 - 14:54
Autor(ka)
Kubů, Lenka
Rok
2016
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, katedra biologie.
Rastlinné spoločenstvá pastvín a lúk v Strážovských vrchoch. Zuzana Mruzíková Pá 21. 04. 2017 - 13:00
Autor(ka)
Cachovanová, Lucia
Rok
2010
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.

Vliv osevních směsí a pozemkových úprav na travino-bylinná společenstva v NP Podyjí.

Autor(ka)
Klíma, Tomáš
Rok
2016
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie.