fytocenologické snímky

Společenstvo Asplenio rutae-murariae-Gymnocarpietum robertiani u Jindřichova Hradce
Autor/autoři
Karel Boublík
maskovh5 Ne 14. 10. 2018 - 20:59
Rok
2002
Ročník
37
Číslo
2
Stránka
217

Vliv osevních směsí a pozemkových úprav na travino-bylinná společenstva v NP Podyjí.

Autor(ka)
Klíma, Tomáš
Rok
2016
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie.