fytocenologické snímky

Lze z fytocenologických dat rozpoznat příčiny invaze kolotočníku ozdobného (Telekia speciosa, Asteraceae) v Orlických horách? Zuzana Mruzíková Pá 22. 02. 2019 - 14:54
Autor(ka)
Kubů, Lenka
Rok
2016
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, katedra biologie.
Společenstvo Asplenio rutae-murariae-Gymnocarpietum robertiani u Jindřichova Hradce
Autor/autoři
Karel Boublík
maskovh5 Ne 14. 10. 2018 - 20:59
Rok
2002
Ročník
37
Číslo
2
Stránka
217
Komentované fytocenologické snímky z České republiky 2
Autor/autoři
Pavel Dřevojan, Pavel Novák, Karel Boublík, Pavel Lustyk, Dominik Zukal
maskovh5 Pá 30. 03. 2018 - 06:26
Rok
2017
Ročník
52
Číslo
2
Stránka
249
Vliv osevních směsí a pozemkových úprav na travino-bylinná společenstva v NP Podyjí. Zuzana Mruzíková Pá 21. 04. 2017 - 00:14
Autor(ka)
Klíma, Tomáš
Rok
2016
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie.