ohrožené druhy

Ohrožené rostliny Ústeckého kraje maskovh5 Út 08. 10. 2019 - 07:31

ONDRÁČEK, Čestmír, ed. Ohrožené rostliny Ústeckého kraje: červený seznam květeny Ústeckého kraje a komentáře k vybraným taxonům. Ústí nad Labem: Ústecký kraj, 2019. 223 stran. ISBN 978-80-88140-24-5.

Předběžný Červený seznam ostružiníků České republiky
Autor/autoři
Josef Holub
maskovh5 Čt 14. 03. 2019 - 17:06
Rok
1999
Ročník
34
Číslo
1
Stránka
1
Významná lokalita Tretorhiza cruciata v severozápadním okolí Brna
Autor/autoři
Jiří Saul
maskovh5 So 09. 02. 2019 - 09:08
Rok
2000
Ročník
35
Číslo
1
Stránka
39
Triglochin maritima na Slanisku u Nesytu
Autor/autoři
Jiří Danihelka, Petr Šmarda
maskovh5 Pá 07. 12. 2018 - 17:54
Rok
2001
Ročník
36
Číslo
1
Stránka
45
Dvě nové lokality Botrychium matricariifolium v Čechách s poznámkami k cenologii druhu
Autor/autoři
Karel Boublík, Martin Lepší
maskovh5 Pá 07. 12. 2018 - 17:37
Rok
2001
Ročník
36
Číslo
1
Stránka
37
Genetická diverzita vrby bylinné (Salix herbacea L.) ve Vysokých Sudetech Zuzana Mruzíková Čt 01. 11. 2018 - 07:06
Autor(ka)
Ševčík, Jan
Rok
2012
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.
Poznámky a/nebo abstrakt

jiné jméno autora: Jan Lukavský

Významné lokality ostřic na Drahanské vrchovině v okrese Vyškov
Autor/autoři
Petr Kokeš
maskovh5 Ne 14. 10. 2018 - 14:44
Rok
2002
Ročník
37
Číslo
2
Stránka
185