antropogenní zatížení

Flóra a vegetace rašelinišť v oblasti pravobřežního Lipna s ohledem na antropogenní vlivy. Zuzana Mruzíková Pá 17. 03. 2017 - 11:15
Autor(ka)
Urbanová, Zuzana
Rok
2006
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.