literární rešerše

Endemické druhy rodu Dianthus v České republice - diverzita a mikroevoluční procesy. Zuzana Mruzíková Čt 28. 09. 2017 - 17:47
Autor(ka)
Kalůsková, Jana
Rok
2009
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.