literární rešerše

Vliv kosení na vegetaci podmáčených luk na Šumavě. Zuzana Mruzíková So 06. 01. 2018 - 18:19
Autor(ka)
Joudalová, Renata
Rok
2006
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.
Vlastnosti charakterizující kriticky ohrožené druhy naší květeny. Zuzana Mruzíková So 06. 01. 2018 - 17:46
Autor(ka)
Gabrielová, Jarmila
Rok
2007
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.
Květena intravilánu obcí jižní části správního celku Pelhřimov. Zuzana Mruzíková So 06. 01. 2018 - 17:38
Autor(ka)
Doskočil, Jiří
Rok
2007
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.
Srovnávací populační dynamika druhů Anthericum liliago L. a Anthericum ramosum L. Zuzana Mruzíková Pá 05. 01. 2018 - 19:32
Autor(ka)
Černá, Lucie
Rok
2006
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.
Dálkové šíření rodu Rumex alpinus. Zuzana Mruzíková Pá 05. 01. 2018 - 19:25
Autor(ka)
Řičařová, Veronika
Rok
2008
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.
Vznik a vývoj rašelinišť v západních Čechách. Zuzana Mruzíková Pá 05. 01. 2018 - 18:50
Autor(ka)
Švarcová, Markéta Gabriela
Rok
2009
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.
Vliv hospodaření na rozšíření a dynamiku druhu Dactylorhiza majalis. Zuzana Mruzíková Čt 28. 09. 2017 - 18:15
Autor(ka)
Novotná, Jana
Rok
2012
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.
Endemické druhy rodu Dianthus v České republice - diverzita a mikroevoluční procesy. Zuzana Mruzíková Čt 28. 09. 2017 - 17:47
Autor(ka)
Kalůsková, Jana
Rok
2009
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.
Mykologický průzkum vybraného území zaměřený na výskyt hub řádu Erysiphales. Zuzana Mruzíková Čt 20. 04. 2017 - 19:09
Autor(ka)
Chvatíková, Zuzana
Rok
2013
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.
Techniky kultivace a izolace plísně slunečnicové. Zuzana Mruzíková Čt 20. 04. 2017 - 19:04
Autor(ka)
Doudová, Tereza
Rok
2013
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.