hladina podzemní vody

Změny vegetace lužního lesa přírodního parku Záhlinické rybníky. Zuzana Mruzíková Út 28. 03. 2017 - 19:51
Autor(ka)
Sokola, Ondřej
Rok
2011
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie.