lužní les

Diverzita mechorostů v luzích Litovelského Pomoraví. Zuzana Mruzíková Čt 20. 04. 2017 - 22:38
Autor(ka)
Vratilová, Kateřina
Rok
2014
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.