fenologie

Hybridizace orobinců Typha latifolia a T. angustifolia. Zuzana Mruzíková Pá 05. 01. 2018 - 17:47
Autor(ka)
Mašterová, Helena
Rok
2013
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.
Fenologie a sezónní dynamika pokryvnosti klíčových druhů subalpinských vysokostébelných trávníků svazu Calamagrostion Villone. Zuzana Mruzíková Pá 21. 04. 2017 - 13:33
Autor(ka)
Medlenová, Markéta
Rok
2010
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.
Klimato-fenologická srovnávací analýza tří stanovišť alpínského bezlesí Vysokých Sudet na příkladu druhů Calluna vulgaris a Vaccinium myrtillus. Zuzana Mruzíková Pá 21. 04. 2017 - 01:58
Autor(ka)
Zahradník, David
Rok
2011
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.
Fenologie a sezónní dynamika pokryvnosti klíčových druhů subalpinských vysokostébelných trávníků svazu Calamagrostion villosae. Zuzana Mruzíková Čt 20. 04. 2017 - 22:25
Autor(ka)
Mendelová, Markéta
Rok
2010
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.
Mezidruhová hybridizace v rodu Ficaria v prostoru střední Evropy. Zuzana Mruzíková Út 28. 03. 2017 - 21:20
Autor(ka)
Šiková, Pavla
Rok
2014
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.