pacibulky

Populační struktura a reprodukce populací česneku planého (Allium oleraceum) a česneku viničného (Allium vineale) podél sukcesního gradientu. Zuzana Mruzíková Út 28. 03. 2017 - 22:25
Autor(ka)
Šťastný, Petr
Rok
2014
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.
Mezidruhová hybridizace v rodu Ficaria v prostoru střední Evropy. Zuzana Mruzíková Út 28. 03. 2017 - 21:20
Autor(ka)
Šiková, Pavla
Rok
2014
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.