dostupnost světla

Vliv světla na vybrané druhy cévnatých rostlin xero- a mezofilních lesů JZ části Českého krasu.

Autor(ka)
Wernerová, Veronika
Rok
2009
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Poznámky a/nebo abstrakt

Jiné jméno autorky: Veronika Oušková

Prameništní vegetace Orlických hor a sezónní dynamika jejího mechového patra. Zuzana Mruzíková Út 14. 03. 2017 - 19:21
Autor(ka)
Myšková, Zuzana
Rok
2009
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.