biomasa

Vliv vybraných faktorů globálních změn na produkci rostlinné biomasy v alpínském prostředí.

Autor(ka)
Jirásková, Eva
Rok
2013
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.

Vliv globálních změn prostředí na minerální složení rostlinné biomasy v alpínských vřesovištích.

Autor(ka)
Ráčková, Marie
Rok
2009
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.

Vliv světla na vybrané druhy cévnatých rostlin xero- a mezofilních lesů JZ části Českého krasu.

Autor(ka)
Wernerová, Veronika
Rok
2009
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Poznámky a/nebo abstrakt

Jiné jméno autorky: Veronika Oušková