Jeseníky

Vliv vybraných faktorů globálních změn na produkci rostlinné biomasy v alpínském prostředí.

Autor(ka)
Jirásková, Eva
Rok
2013
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.
Fenologické odezvy vybraných alpínských chamaefytů a hemikryptofytů na globální změny prostředí. Zuzana Mruzíková Čt 20. 04. 2017 - 21:00
Autor(ka)
Škrottová, Pavlína
Rok
2009
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.
Fenologické odezvy vybraných alpinských graminoidů na globální změny prostředí. Zuzana Mruzíková Čt 20. 04. 2017 - 20:03
Autor(ka)
Zentnerová, Adéla
Rok
2011
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.