Bryonora

Knihovna || Knihy || Časopis Preslia || Časopis Zprávy ČBS || Časopisy poboček || Cena Josefa Holuba

Pokyny pro autory Bryonory

Zpravodaj Bryonora uveřejňuje kratší původní a shrnující práce z oboru bryologie a lichenologie, zprávy o konaných akcích, recenze, personalia, informace o činnosti podobných zahraničních organizací, zajímavosti a další informace týkající se obou oborů, kompletní novinky české i slovenské bryologické a lichenologické literatury a výběr ze světové bryologické a lichenologické literatury.

Zprávy ze sekce

Autor/autoři
Eva Mikulášková, Matěj Man, Svatava Kubešová, Pavel Dřevojan, Vítězslav Plášek, Kateřina Woodard, David Svoboda, Alžběta Manukjanová
Časopis
Rok
2023
Ročník
71
Číslo
6
Stránka
77