Avenella flexuosa

Fenologické odezvy vybraných alpinských graminoidů na globální změny prostředí. Zuzana Mruzíková Čt 20. 04. 2017 - 20:03
Autor(ka)
Zentnerová, Adéla
Rok
2011
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.