Krkonoše

Genetická diverzita vrby bylinné (Salix herbacea L.) ve Vysokých Sudetech

Autor(ka)
Ševčík, Jan
Rok
2012
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.
Poznámky a/nebo abstrakt

jiné jméno autora: Jan Lukavský

Mikroevoluční procesy u endemického taxonu Krkonoš Campanula bohemica. Zuzana Mruzíková Út 02. 01. 2018 - 19:06
Autor(ka)
Hanušová, Kateřina
Rok
2011
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.

Vliv vybraných faktorů globálních změn na produkci rostlinné biomasy v alpínském prostředí.

Autor(ka)
Jirásková, Eva
Rok
2013
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.

Vrba bylinná v České republice: ekologie a rozšíření ve vztahu k pohlaví druhu.

Autor(ka)
Ševčík, Jan
Rok
2010
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.
Poznámky a/nebo abstrakt

jiné jméno autora: Jan Lukavský