populační struktura

Mikroevoluční procesy u endemického taxonu Krkonoš Campanula bohemica. Zuzana Mruzíková Út 02. 01. 2018 - 19:06
Autor(ka)
Hanušová, Kateřina
Rok
2011
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.